Okulumuz e-safety label etiketi aldı.

TED Hatay Koleji olarak olarak internet güvenliğini önemsiyoruz. Aralarında ülkemizin de bulunduğu Brüksel Merkezli 34 Avrupa Ülkesinin Eğitim Bakanlıklarının üye olduğu Avrupa Okul Ağı (Europen Schoolnet) tarafından, 2012 yılında okulları ve öğrencileri internetin zararlarından korumak amacıyla uygulamaya konulan "eSafety Label" (Güvenli İnternet Etiketi) almaya hak kazanmıştır.

Uluslararası alanda geçerli olan bu etiket, okullara uluslararası platformlarda öncelik ve prestij kazandırmaktadır.