Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değer bir toplumun varlık ve devamını sağlamak için toplumun ortak duygu ve amaçlarını ortaya çıkaran ilkeler bütünüdür. Değer, bir toplumun ilham aldığı en temel düşünüş sistemidir.

Değerler, bir kişinin veya sosyal grubun kabul ettiği standartlar, inançlar ya da moral ilkeleridir. (Collins English Dictionary, 1991: 1694)

Değerler:

·         Değerler algılayış ve hislere yön verir. Davranış biçimlerimizi doğrudan etkiler.

·         Değerler, bireyin ve toplumun ulaşmak istediği noktanın doğrudan temsilidir.

·         Değerler, toplumu ve bireyi birleştiren aktif güçtür.

·         Değerler, kişiliğin hayat karşısındaki duruşunu temsil eder.