Anasayfa > Haberler >Eğitim ve Öğretim Desteği Hakkında Bilgilendirme
Eğitim ve Öğretim Desteği Hakkında Bilgilendirme

Eğitim ve Öğretim Desteği Hakkında Bilgilendirme

 

Sayın Velimiz, Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bir çalışmayla özel okullarda okuyacak öğrencilere “Eğitim – Öğretim Desteği” adında bir maddi yardım başlatmıştı. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine ilişkin kılavuz” yayımlandı.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında TED Okulları olarak bizlerde sistem içinde yer almaya devam ediyoruz. Bu anlamda halen teşvik alan öğrencilerden arasınıflarda okuyan öğrenciler başvuru yapmayacak, sadece bir üst kademeye geçen öğrencilerimiz (anasınıfından ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye) ve geçmiş yıllarda teşviğe hak kazanmamış öğrencilerimiz aşağıda tabloda yapılan planlama dahilinde okulumuza gelerek başvuruda bulunabilecekler.

Uygulamada bu yıl 75 bin öğrenciye destek verileceği açıklanmıştır. Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrencilere 3290 TL, İlkokuldaki öğrencilere 3.960 TL ,Ortaokuldaki öğrencilere 4.610 TL ve Lise öğrencilerine 4.610 TL destek verileceği açıklanmıştır.

Okul öncesi eğitimde 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihlerinde veya arasında doğmuş olan öğrenciler için teşvik başvurusunda bulunulabilir.

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda belirtilmiştir. Teşvikten yararlanmak isteyen velilerimiz, e-kılavuz doğrultusunda başvurularını yapabileceklerdir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek asil öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eylül ayı içerisinde tespit edilecek ve ardından internet sayfasından duyurulacaktır.

Okulumuzda başarı bursu alan öğrencilerimizden burs oranı %50 ve daha aşağıda olan öğrencilerin de teşvikten yararlanmaları mümkün olabilecektir.

TED Hatay Koleji olarak velilerimizden de istekli olanların e-kılavuz doğrultusunda başvurularını yapması ve başvuru takibinin yapılabilmesi için ilgili idarecilerimizin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Eğitim ve Öğretim Desteği için başvuruda bulunmak isteyen öğrenci velilerinin yoğunluğu engellemek amacıyla planlanan ve aşağıda belirtilen takvime uygun olarak istenilen belgelerle birlikte okulumuza başvurmaları gerekmektedir. 

  

Sınıf

Tarih

8. ve 12. sınıflar

27 Ağustos 2018 Pazartesi

Hazırlık ve 9. sınıflar

28 Ağustos 2018 Salı

10. ve 11. sınıflar

29 Ağustos 2018 Çarşamba

6. ve 7. Sınıflar

03 Eylül 2018 Pazartesi

Anasınıfı

04 Eylül 2018 Salı

1. ve 2. sınıflar

05 Eylül 2018 Çarşamba

3, 4.ve 5. sınıflar

06 Eylül 2018 Perşembe

 

 

NOT: Yukarıda verilen tarihlerin dışında gelmek isteyen velilerimizin halkla ilişkilerden randevu almaları rica olunur.


Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrenci Velilerinin/ Vasilerinin Yapacakları İşlemler

 

 

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaktır.

 

b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

c) Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.TED HATAY KOLEJİ
 
2018-2019 öğretim yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-Kılavuzu için TIKLAYINIZ